Staňte se partnerem Světa techniky… 

… a buďte tak součástí jedinečného objektu v Moravskoslezském kraji!

Svět techniky Ostrava je populárně - naučné science centrum. Naším cílem je vzdělávat školy i veřejnost v technických a přírodovědných oborech a v této cestě se k nám již připojila řada místních i národních firem. Mezi naše partnery patří také velká města Moravskoslezského kraje.
Uzavřením partnerství se Světem techniky se automaticky stáváte také partnerem Dolní oblasti Vítkovice, z čehož Vám plyne naše protiplnění a příjemné benefity pro Vás i Vaše zaměstnance. Našich partnerů si vážíme, a proto je hrdě prezentujeme nejen uvnitř našich objektů, ale také na našich webových stránkách a tiskovinách, které distribuujeme široké veřejnosti.
Své partnery chceme nejen získat, ale také si je udržet a vytvořit si tak vzájemně pevný a dlouhodobý vztah.

Základní informace o partnerské programu

Obecné informace

 

Více informací o partnerském programu a partnerský servis:

Georgios Leontidis:

e – mail: georgios.leontidis@dolnivitkovice.cz

tel: 732 419 640

 

Veřejnoprávní

   

Moravskoslezský kraj

Seznamte se s nejvýchodnějším krajem České republiky. Seznamte se s regionem na pomezí Moravy a Slezska. Seznamte se s Moravskoslezským krajem! Podívejte se, kde se nachází, čím je specifická jeho poloha, kolik a jakých lidí v něm žije, jak se vyvíjel v průběhu staletí a čím je specifická jeho krajina. Poznáte, že se jedná o skutečně rozmanitý a rázovitý kout, který nepřitahuje jen svými atraktivitami, ale rovněž svým Geniem Loci – duchem místa. V průběhu času byl Moravskoslezský kraj utvářen jak přírodními vlivy, tak lidmi, kteří v něm žili. Dnes je z něj významný region, který stojí za to poznat a znát více!

   

Statutární město Ostrava

Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou třetím největším městem republiky a třetím v pořadí podle počtu obyvatel. Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od Vídně. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina.

 

Statutární město Opava

Statutární město OPAVA (cca 60 000 obyvatel) leží na stejnojmenné řece v nadmořské výšce kolem 260 m. Je průmyslovým i kulturním centrem českého Slezska a svým významem přesahuje hranice okresu. První písemná zpráva o osadě, ležící na křižovatce obchodních cest a pojmenované podle řeky Opavy, je z r. 1195, městské zřízení dokládá listina z r. 1224. Počátkem 14. stol. vzniklo v rámci České koruny Opavské knížectví a Opava se později stala jeho administrativním centrem. Od r. 1742, po prohrané válce, kdy byla větší část Slezska postoupena Prusku, byla Opava hlavním městem rakouského Slezska.

 

Havířov

Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi Šenov a Václavovice.

   
   

Bohumín

Město leží v ostravské pánvi a od průmyslové Ostravy je vzdáleno necelých pět kilometrů. Rozlohou zabírá Bohumín 3 109 hektarů a území, na kterém se rozkládá, je rovinaté bez větších kopců. Nejvyšší bod města je na Záblatském kopci, který se nachází ve výšce 248 metrů nad mořem. Nejnižší místo Bohumína je na soutoku Odry s Olší, kde se řeka Odra loučí s Českou republikou. S výškou 189 metrů nad mořem se jedná také o vůbec nejnižší bod Moravskoslezského kraje. Řeka Odra a její meandry se staly díky své zajímavé fauně a flóře atraktivním místem pro milovníky přírody.

Frýdek - Místek

Statutární město Frýdek-Místek leží na středním toku řeky Ostravice v místě, kde se do ní vlévá řeka Morávka. V současnosti zde žije téměř 60 000 obyvatel. K městu patří části Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice. Celková rozloha města je cca 5 161 ha. Frýdek-Místek tvořila původně dvě města - moravský Místek ze 13. století a slezský Frýdek, prvně písemně zmíněný ve 14. století. Ke spojení obou měst došlo v r. 1943 a od r. 1955 se používá dnešní název Frýdek-Místek. Statutárním městem se Frýdek-Místek stal 1. července 2006.

Nadace OKD

Nadace OKD je největší nadací v Moravskoslezském kraji a zároveň jednou z nejvýznamnějších v celé České republice. Podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit, kulturního vyžití i životního prostředí. Podpora směřuje do Moravskoslezského kraje, konkrétně do měst a obcí Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Paskov, Staříč a Stonava.

Vysoké školy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava patří mezi nejstarší české univerzity. Svým studentům poskytuje na základě tvořivého bádání vysokoškolské vzdělání. Cílem univerzity je výchova odborníků schopných uplatnění v dnešním, rychle se měnícím, světě. VŠB - TU Ostrava je vysokou školou technicko-ekonomického zaměření a zájemci o studium zde mohou studovat v rámci univerzitních studijních programů nebo na některé ze sedmi fakult. Univerzita nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, stejně jako další formy vzdělávání, např. celoživotní vzdělávání. Snahou univerzity je také měnit strukturu studia a zkvalitňovat jej. VŠB - TU Ostrava zavádí nové podpůrné systémy studia (např. eLearningová podpora prezenčního a kombinovaného studia, přihlašování na zkoušky přes Internet, atd.) a poskytuje další služby (realizace výměnných studijních pobytů pro studenty i pedagogy, zvyšování počtu počítačových učeben pro studenty).

Ostravská univerzita

V roce 1953 byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola, která vzdělávala učitele pro 2. stupeň základních škol. Její činnost převzal v roce 1959 zřízený Pedagogický institut, jehož sídlem se stala Ostrava. Roku 1964 získal tento institut statut samostatné Pedagogické fakulty v Ostravě, která během čtyřletého studia vyučovala budoucí učitele pro 1. i 2. stupeň základních škol. O něco později fakulta zavedla také pětileté studium učitelů pro školy tzv. 3. stupně. Samostatná univerzita byla z této fakulty založena 28. září 1991 pod názvem „Ostravská univerzita“,pak se ale začal uvádět i dodatek „v Ostravě“. Prvním rektorem byl prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. (1991–1995). Vysokoškolský zákon byl v roce 2016 novelizován tak, že název školy od září téhož roku zní pouze „Ostravská univerzita“, bez dodatku označující její sídlo.

Matematicko - fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Matematicko - fyzikální fakulta Univerzity Karlovy patří tradičně k nejlepším vědeckým a vzdělávacím institucím celé České republiky. Nabízíme kvalitní vzdělání v širokém spektru matematických, fyzikálních, informatických a učitelských oborů. Naši studenti se v rámci výuky podílejí na mezinárodních výzkumných projektech, nebo v rámci programu Erasmus studují v zahraničí. Zhruba 6 % vědeckých výsledků (podle RIV) celé České republiky produkuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Firmy

CYLINDERS HOLDING a.s.

Cylinders Holding, skupina společností s českým kapitálem, je světovým lídrem v oblasti výroby ocelových lahví, tlakových nádob a aplikací. Této pozice dosáhla díky svým zkušenostem, které se datují již od roku 1906, kdy byla v Ostravě - Vítkovicích vyrobena první bezešvá ocelová láhev. Výrobní společnosti máme v České republice a Polsku. V současnosti exportujeme své produkty do více než 60 zemí světa. Naše lahve jsou součástí Vašeho každodenního života.

Liberty Ostrava

Liberty Ostrava a.s. je součástí skupiny Liberty Steel, globální ocelářské a těžební společnosti s 30 000 zaměstnanci ve více než 200 lokalitách na šesti kontinentech. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a trubek v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Liberty Ostrava a.s. má v Moravskoslezském kraji více než 6500 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí.

innogy

Podnikání innogy v České republice je především zaměřeno na spolehlivé dodávky zemního plynu a elektřiny, skladování plynu v podzemních zásobnících a výrobě tepla a elektřiny. Doplňkovými jsou služby virtuálního operátora a pojištění. Veškeré aktivity innogy na českém trhu řídí společnost innogy Česká republika. Energetická skupina v Česku zaměstnává více než 4300 lidí.
Obchodní společností je innogy Energie, která zajišťuje dodávky zemního plynu a elektřiny a další služby pro 1,7 milionu zákazníků. innogy je největším dodavatelem zemního plynu v České republice. innogy zároveň patří mezi nejúspěšnější alternativní dodavatele elektrické energie.

TIETO

„IT je dnes všude. Řídí nemocnice, celé továrny, burzy s cennými papíry nebo banky. Naše služby umožňují milionu lidem mobilní volání, nákup jízdenek na vlak, vyzvednutí léků v lékárně či platbu kreditní kartou v obchodě," říká Petr Lukasík, Country Manager společnosti Tieto Czech, největší IT firmy v Moravskoslezském kraji.
Tieto Czech je třetí největší pobočkou nadnárodní IT společnosti Tieto. Jedná se o největšího severoevropského dodavatele IT služeb, který poskytuje komplexní služby v oblasti IT pro soukromý i veřejný sektor a služby pro vývoj produktů v oblasti komunikace a moderních technologií. Jako důvěryhodný partner v transformaci IT pomáhá Tieto zákazníkům přizpůsobit jejich procesy a podnikání požadavkům trhu. Velký důraz je kladen na profesionální růst a výsledky. Tieto bylo založeno v roce 1968, sídlí v Helsinkách, má čisté tržby 1,7 miliard eur, zaměstnává na 14 000 expertů a působí ve více než 20 zemích světa.

ABB

ABB je přední světová společnost poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. ABB má 145 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. V České republice působí ABB prostřednictvím svých výrobků již od roku 1970 a v současné době má téměř 3 200 zaměstnanců. České ABB má možnost využití mezinárodního know-how a nejnovější výsledky výzkumu a vývoje globální společnosti. Svým zákazníkům nabízí přidanou hodnotu v podobě silného zázemí vlastních inženýrských a servisních center a dlouhodobých zkušeností tradičních českých výrobců.

Brose CZ

Brose CZ je firma působící v České republice, ve městě Kopřivnice. Jeden závod má i v Rožnově pod Radhoštěm. Je součástí německého rodinného koncernu Brose se sídlem Coburgu. Vyrábí automobilové komponenty, zejména manuální a elektrická polohovadla sedadel, zámky bočních a zadních dveří a zvedače oken. Její výrobky se montují do více než čtyřiceti značek automobilů (mj. Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Fiat, Ford, Hyundai). V ČR zaměstnává více než 1100 lidí. V roce 2015 firma získala od ministerstva průmyslu a obchodu ČR Národní cenu za společenskou odpovědnost, v rámci udílení Národní ceny kvalit

Cromodora Wheels

Od roku 1962 je CROMODORA WHEELS SpA v Itálii jedním z prvních výrobců kovaných a litých kol z hořčíkové slitiny pro závodní vozy, stejně jako je technologickým inovátorem v procesu nízkotlakého odlévání kol z hliníkových slitin. CROMODORA WHEELS získala certifikaci jako oficiální dodavatel nejprestižnějších světových výrobců automobilů, jako jsou: BMW, Jaguar Land Rover, Daimler (včetně AMG a Smart), Porsche, Audi, Volkswagen, Škoda a Fiat. Tato společnost má 2 výrobní závody. První z nich je v Ghedi (Brescia) v Itálii, kde se nachází také vedení firmy a vývojové centrum (RD) pro celou skupinu. Druhý závod se nachází v Mošnově v České republice, kde se vyrábí kola od roku 2008. Prioritou pro CROMOMODORU WHEELS je zejména zvyšování spokojenosti zákazníků. Své zaměstnance nejen motivuje, ale současně podporuje jejich růst. Neustálé zlepšování a kvalita jsou hlavní hnací silou pro jejich úspěch. CROMODORA WHEELS chrání a respektuje životní prostředí, a to díky vědomému využívání zdrojů a efektivitě veškerých procesů.

BorsodChem

BorsodChem MCHZ je jedním ze tří výrobních závodů skupiny BorsodChem ve střední Evropě. Dodáváme sortiment výrobků zejména organické, ale rovněž anorganické povahy. Námi vyráběné suroviny nacházejí uplatnění u výrobců polyuretanových, pryžových, farmaceutických, zemědělských a potravinářských výrobků a zařízení na úpravu vody.

Vítkovice Steel

Historie VÍTKOVICE STEEL, a.s. začíná prvním vyrobeným zkujněným železem v Rudolfově huti v roce 1830. Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s., patří mezi přední evropské výrobce válcovaných výrobků z oceli.

Steeltec.cz

Hlavním předmětem činnosti firmy STEELTEC CZ je velkosériová strojírenská kovovýroba s následnou další úpravou v procesu strojírenské výroby – svařování, broušení, práškové lakování.

Rezervační systém reenio

Systém reenio je moderní řešení umožňující efektivní komunikaci se zákazníky a zajištění jejich rezervací na poskytované služby různého typu. Jedná se o komplexní nástroj umožňující nejen on-line správu rezervací a kontaktů na zákazníky, ale především o nástroj poskytující komfortní funkce pro koncové uživatele (přehled dostupnosti služeb, přehled o vlastních rezervacích, snadné rezervování a stornování, e-mailové a SMS upomínky, on-line platby, apod.) Technologicky je systém reenio postaven na nejmodernějších webových technologiích HTML 5 a pro samotný provoz je využívána cloudová platforma Microsoft Azure.

Autorem a provozovatelem rezervačního systému reenio je ostravská společnost GARVIS Solutions s.r.o. Jedná se o digitální agenturu, která se zaměřuje především na oblast tvorby webových prezentací a informačních systémů, a to s využitím vlastního redakčního systému. Mezi další zaměření firmy patří webová grafika a design, internetový marketing či konzultace v oblasti informačních technologií.

TIPA, spo. s. r. o.

Společnost TIPA, spol. s r.o. se již více než 25 let zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem zboží souvisejícím s elektrotechnikou.  Je specialistou na prodej satelitní, anténní, ozvučovací a pájecí techniky, elektrosoučástek, kabelů, měřících přístrojů, detektorů, LED žárovek, pásků a diod, ale také řady spotřební elektroniky a zboží pro domov a zahradu. Veškeré zboží pro bastlíře, kutily, ale také běžné spotřební zboží do kuchyně, zahrady a dílny lze nakoupit v e-shopu TIPA.EU. Za více než dvě dekády patří společnost ve svém oboru k absolutní špičce na českém a také slovenském trhu. Do nabízeného sortimentu spadá i prioritní zboží MOTOMA, GoSAT, i bohatý sortiment zboží značky UNI-T a Geti.